ViaSanté

Examinarea medicala la angajare

Tot ce trebuie sa stim despre controlul medical la angajarea in munca

I. Ce este examenul medical la angajare?

Examenul medical la angajarea in munca este un control medical profilactic efectuat de catre serviciul de medicina muncii si care consta din:

  1. Anamneza (cuprinde date de legatura cu intreg trecutul profesional al viitorului angajat – ruta profesionala (profesiunile efectuate, locuri de munca, riscurile profesionale existente la fiecare loc de munca, timpul exact de expunere)
  2. Anamneza medicala (cuprinde informatii furnizate de viitorul angajat in legatura cu bolile de care acesta a suferit precum si de cele de care au suferit rudele)
  3. Examenul clinic general
  4. Examenele medicale clinice (consulturi efectuate de diferiti specialisti-ex:oftalmologic) si paraclinice( analize de laborator, investigatii de tipul:electrocardiograma,etc)

Conform art. 8, alin. (1) a HG nr. 355/2007, examenul medical la angajarea in munca face parte, din serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor, alaturi de examenul medical de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca..

II. Cine are responsabilitatea de a trimite viitorul angajat sa efectueze controlul medical la angajare?

Angajatorul are obligatia sa asigure accesul viitorilor angajati la serviciul medical de medicina a muncii.

Lg:art. 186 din Codul muncii.

Potrivit Codului Muncii, art. 260, alin. (1), lit. m), angajatorii pot fi sanctionati contraventional cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, in cazul in care angajeaza persoane fara un examen medical in prealabil si fara avizul medicului de medicina muncii cu privire la capacitatea persoanei de a presta activitatea.

III. Cine trebuie sa faca acest control medical?

a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Lg: conform art. 15 HG nr. 1169/2011

IV. Cand se efectueaza controlul medical la angajare?

Acest tip de evaluare a sanatatii se efectueaza inainte de angajarea lucratorilor in orice loc de munca sau inainte de repartizarea lor la sarcini specifice care ar putea implica un pericol pentru sanatatea lor sau a altora.

V. Documente in baza carora se efectueaza controlul medical la angajare?

1. Fisa de solicitare pentru examenul medical la angajare completata la toate rubricile si semnata de angajator
2. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional completata la toate rubricile de lucratorul desemnat/ SIPP si semnata de angajator si lucratorul desemnat/ SIPP
3. Adeverinta eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat (la solicitarea medicului de medicina muncii)

VI. Care este scopul acestui control medical?

Scopul acestei evaluari a sanatatii este de a determina daca o persoana este apta din punct de vedere fizic si psihologic pentru a efectua munca pentru care se angajeaza si la locul de munca unde va urma sa isi desfasoare activitatea si sa se asigure ca plasarea sa in acest loc de munca nu va reprezenta un pericol pentru sanatatea viitorului angajat sau pentru sanatatea altor lucratori. In cele mai multe cazuri, o trecere in revist a istoricului medical, o examinare fizica generala si teste de laborator de rutina vor fi suficiente, dar, in unele cazuri, prezenta unei probleme de sanatate sau cerintele speciale ale unui anumit loc de munca va impune examene functionale extinse sau teste de diagnostic.

Fisa de aptitudini se completeaza in totalitate de medicul de medicina muncii, in doua exemplare (unul pentru angajator si unul pentru lucrator) in baza fisei de solicitare, a fisei de identificare a factorilor de risc, a dosarului medical si a examenelor medicale efectuate. Ea cuprinde concluziile examenului medical efectuat:

  • Apt
  • Apt conditionat
  • Inapt temporar
  • Inapt

VII. Importanta controlului medical la angajare

Exista o serie de probleme de sanatate care pot face un anumit loc de munca periculos pentru lucrator sau sa reprezinte un risc pentru lucratorii publici sau de alta natura. Din aceste motive, poate fi necesar, de exemplu, pentru a exclude lucratorii cu hipertensiune arteriala necontrolata sau diabet instabil din anumite locuri de munca periculoase (de exemplu, piloti aerieni si maritimi, conducatorii serviciului public de transport si vehiculelor grele de marfa, soferii de macara, etc) discromatopsia poate justifica o excludere de la locurile de munca care necesita o discriminarea de culoare pentru scopuri de siguranta (de exemplu, citirea semnalelor de trafic). In locuri de munca care necesita un nivel ridicat de aptitudini generale cum ar fi scufundari la adâncime in apa, stingerea incendiilor, serviciul de politie si pilotajul de avioane, numai lucratorii capabili sa indeplineasca cerintele de performanta ar putea fi acceptati.

De asemenea, trebuie luata in considerare posibilitatea ca bolile cronice pot fi agravate de expunerile implicate intr-un anumit loc de munca. Este esential, prin urmare, ca examinatorul sa aiba o cunoastere detaliata a postului si a mediului de lucru si sa fie constienti de faptul ca descrierile standardizate de locuri de munca ar putea fi prea superficiale sau chiar sa induca in eroare.

Dupa ce a terminat o evaluare a sanatatii medicul de medicina muncii trebuie sa comunice rezultatele in scris atât lucratorilor si angajatorilor. Aceste concluzii comunicate angajatorului ar trebui sa nu contina nicio informatie de natura medicala. Acestea ar trebui sa contina o concluzie cu privire la aptitudinea persoanei examinate pentru repartizarea propusa sau detinute si sa specifice tipurile de locuri de munca si conditiile de munca, care sunt medical contraindicate temporar sau permanent.

Examenul medical la angajare este important pentru istoria ulterioara a lucratorului la locul de munca, deoarece acesta furnizeaza datele necesare informatii si clinice de laborator cu privire la starea de sanatate a lucratorului in momentul angajarii. De asemenea, reprezinta o baza indispensabila pentru evaluarea ulterioara a oricaror modificari ale starii de sanatate care pot sa apara mai târziu.

VIII. Cine plateste pretul controlului medical la angajare?

Angajatorul are responsabilitatea legala de a achita pretul controlului medical la angajare.In cazul in care angajatorul transfera aceasta responsabilitate angajatului, acesta va suporta sanctiuni cf. legislatiei.

Lg:art. 175, alin. (4) din Codul muncii coroborat cu art. 7, alin. (6) din Legea nr. 319/2006

Angajatorul este obligat, potrivit prevederilor privind supravegherea sanatatii lucratorilor, sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii salariatilor.

Lg: art. 7 din HG nr. 355/2007

Share:

Share:

Alte articole

Trimite un mesaj

Suna acum la